د لمانځه وختونه Wilāyat-e Bāmyān

AF / Bamyan / Wilāyat-e Bāmyān

قبلہ زاویہ Wilāyat-e Bāmyān

N E S W

قبلہ زاویہ Wilāyat-e Bāmyān

°245.2 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Wilāyat-e Bāmyān, Bamyan: °245.2 :د کمپاس زاویه ˚248.3 :ریښتینی زاویه °-3 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Wilāyat-e Bāmyān, Wilayat-e Bamyan, Bamian, Bamiyan, Bamyan, Bamyan Province, Bāmyān, Bāmīān, Velayat-e Bamian, Velāyat-e Bāmīān, wlayt bamyan, ولایت بامیان

د لمانځه وختونه Jar-e Tabarghān Qōl, (Jar-e Tabarghan Qol)
د لمانځه وختونه Siyāh Kōh, (Siyah Koh)
د لمانځه وختونه Shakar Kushtah
د لمانځه وختونه Kōy Kēnak, (Koy Kenak)
د لمانځه وختونه Sar-e Rēg, (Sar-e Reg)
د لمانځه وختونه Bōr Murdah, (Bor Murdah)
د لمانځه وختونه Khar Khurdah
د لمانځه وختونه Shahristān, (Shahristan)
د لمانځه وختونه Naudzhu
د لمانځه وختونه Bōr Murdah, (Bor Murdah)