د لمانځه وختونه Seeboden

AT / Carinthia / Seeboden

قبلہ زاویہ Seeboden

N E S W

قبلہ زاویہ Seeboden

°128.2 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Seeboden, Carinthia: °128.2 :د کمپاس زاویه ˚131 :ریښتینی زاویه °-2.8 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Seeboden, Seeboden am Millstaetter See, Seeboden am Millstätter See, Zeeboden, sai bo deng, Зеебоден, 塞博登

د لمانځه وختونه Treffling
د لمانځه وختونه Liedweg
د لمانځه وختونه Schwaigerschaft
د لمانځه وختونه Kötzing, (Koetzing)
د لمانځه وختونه Kras
د لمانځه وختونه Seeboden
د لمانځه وختونه Öttern, (OEttern)
د لمانځه وختونه Tangern
د لمانځه وختونه Reinitzbach
د لمانځه وختونه Reich
د لمانځه وختونه Sankt Wolfgang
د لمانځه وختونه Techendorf
د لمانځه وختونه Treffling Bach
د لمانځه وختونه Wirlsdorf
د لمانځه وختونه Hohengaß, (Hohengass)
د لمانځه وختونه Lieserhofen
د لمانځه وختونه Gössering, (Goessering)
د لمانځه وختونه Krieselsdorf
د لمانځه وختونه Tschierweg
د لمانځه وختونه Seebrücke, (Seebruecke)
د لمانځه وختونه Großdombra, (Grossdombra)
د لمانځه وختونه Eckberg
د لمانځه وختونه Zelsach
د لمانځه وختونه Lieserbrücke, (Lieserbruecke)
د لمانځه وختونه Laubendorf
د لمانځه وختونه Edling
د لمانځه وختونه Sankt Peter in Holz
د لمانځه وختونه Lechnerschaft
د لمانځه وختونه Litzldorf
د لمانځه وختونه Im Törl, (Im Toerl)
د لمانځه وختونه Tschierweger Nock
د لمانځه وختونه Laubendorf
د لمانځه وختونه Hochpalfennock
د لمانځه وختونه Altersberg
د لمانځه وختونه Sankt Sigmund
د لمانځه وختونه Lurnbichl
د لمانځه وختونه Oberdorf
د لمانځه وختونه Oberer Fratres Berg
د لمانځه وختونه karlsdorf
د لمانځه وختونه Strasser
د لمانځه وختونه Gössering, (Goessering)
د لمانځه وختونه Lechnerschaft
د لمانځه وختونه Lurnbichl
د لمانځه وختونه Oberdorf
د لمانځه وختونه Oberer Fratres Berg
د لمانځه وختونه Tschierweg
د لمانځه وختونه Litzldorf
د لمانځه وختونه Krieselsdorf
د لمانځه وختونه Pirk
د لمانځه وختونه Sankt Sigmund
د لمانځه وختونه Spittal an der Drau
د لمانځه وختونه Spittal an der Drau
د لمانځه وختونه Hohengaß, (Hohengass)
د لمانځه وختونه Großdombra, (Grossdombra)
د لمانځه وختونه Lechnerschaft
د لمانځه وختونه Tangern
د لمانځه وختونه Spittal an der Drau
د لمانځه وختونه karlsdorf
د لمانځه وختونه Öttern, (OEttern)
د لمانځه وختونه Pirk
د لمانځه وختونه Zelsach
د لمانځه وختونه Eckberg
د لمانځه وختونه Edling
د لمانځه وختونه Großdombra, (Grossdombra)
د لمانځه وختونه Altersberg
د لمانځه وختونه Tschiernock
د لمانځه وختونه Im Törl, (Im Toerl)
د لمانځه وختونه Tschierweger Nock
د لمانځه وختونه Pirk
د لمانځه وختونه Hochpalfennock
د لمانځه وختونه Sankt Peter in Holz
د لمانځه وختونه Lieserbrücke, (Lieserbruecke)
د لمانځه وختونه Reich
د لمانځه وختونه Sankt Wolfgang
د لمانځه وختونه Techendorf
د لمانځه وختونه Treffling Bach
د لمانځه وختونه Wirlsdorf
د لمانځه وختونه karlsdorf
د لمانځه وختونه Tschierweg
د لمانځه وختونه Sankt Sigmund
د لمانځه وختونه Schwaigerschaft