د لمانځه وختونه Gasa

BT / Gasa / Gasa

قبلہ زاویہ Gasa

N E S W

قبلہ زاویہ Gasa

°273.5 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Gasa, Gasa: °273.5 :د کمپاس زاویه ˚273.4 :ریښتینی زاویه °0.1 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Gasa, Gasa District, Gasa Dzongkhag, Mgar-sa rdzong-khag, མགར་ས་རང་ཁག་, མགར་ས་རྫོང་ཁག་

د لمانځه وختونه Gasa