د لمانځه وختونه San Rafael del Yuma

DO / La Altagracia / San Rafael del Yuma

قبلہ زاویہ San Rafael del Yuma

N E S W

قبلہ زاویہ San Rafael del Yuma

°75.2 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ San Rafael del Yuma, La Altagracia: °75.2 :د کمپاس زاویه ˚63.5 :ریښتینی زاویه °11.7 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

San Rafael del Yuma

د لمانځه وختونه La Guarapa
د لمانځه وختونه López, (Lopez)
د لمانځه وختونه La Guarapa
د لمانځه وختونه Los Negros
د لمانځه وختونه La Pelada
د لمانځه وختونه El Carril