د لمانځه وختونه Gaoual Prefecture

GN / Boke / Gaoual Prefecture

قبلہ زاویہ Gaoual Prefecture

N E S W

قبلہ زاویہ Gaoual Prefecture

°78.8 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Gaoual Prefecture, Boke: °78.8 :د کمپاس زاویه ˚71.9 :ریښتینی زاویه °6.9 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Gaoual Prefecture, Gaoual, Prefecture de Gaoual, Préfecture de Gaoual, Region Administrative de Gaoual, Région Administrative de Gaoual

د لمانځه وختونه Gaoual
د لمانځه وختونه Koumba