د لمانځه وختونه Mandiana Prefecture

GN / Kankan / Mandiana Prefecture

قبلہ زاویہ Mandiana Prefecture

N E S W

قبلہ زاویہ Mandiana Prefecture

°76 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Mandiana Prefecture, Kankan: °76 :د کمپاس زاویه ˚70.6 :ریښتینی زاویه °5.4 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Mandiana Prefecture, Mandiana, Prefecture de Mandiana, Préfecture de Mandiana

د لمانځه وختونه Mamadi Kourou
د لمانځه وختونه Sangouéla, (Sangouela)