د لمانځه وختونه San Francisco

HN / Atlántida / San Francisco

قبلہ زاویہ San Francisco

N E S W

قبلہ زاویہ San Francisco

°56.4 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ San Francisco, Atlántida: °56.4 :د کمپاس زاویه ˚56 :ریښتینی زاویه °0.3 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

San Francisco, Municipio de San Francisco

د لمانځه وختونه Saladito
د لمانځه وختونه Las Camelias
د لمانځه وختونه Las Camelias
د لمانځه وختونه Pinto
د لمانځه وختونه Saladito
د لمانځه وختونه Agua Buena
د لمانځه وختونه Agua Buena
د لمانځه وختونه Río Cuyamel, (Rio Cuyamel)
د لمانځه وختونه San Francisco
د لمانځه وختونه Río San Francisco, (Rio San Francisco)
د لمانځه وختونه Limón, (Limon)
د لمانځه وختونه Limón, (Limon)
د لمانځه وختونه Frutera
د لمانځه وختونه Pinto
د لمانځه وختونه Miceli