د لمانځه وختونه Pespire

HN / Choluteca / Pespire

قبلہ زاویہ Pespire

N E S W

قبلہ زاویہ Pespire

°56.6 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Pespire, Choluteca: °56.6 :د کمپاس زاویه ˚56.7 :ریښتینی زاویه °-0.2 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Pespire, Municipio de Pespire

د لمانځه وختونه Hacienda La Trinidad
د لمانځه وختونه San Felipe
د لمانځه وختونه Quebrada Grande
د لمانځه وختونه Agua Tibia
د لمانځه وختونه Quebrada El Pacón, (Quebrada El Pacon)
د لمانځه وختونه Quebrada El Rodeo
د لمانځه وختونه Cerro Toncontín, (Cerro Toncontin)
د لمانځه وختونه San Rafael
د لمانځه وختونه Quebrada Las Lajas
د لمانځه وختونه Quebrada Coco
د لمانځه وختونه Yoranlica
د لمانځه وختونه Olivares
د لمانځه وختونه Plan Verde
د لمانځه وختونه Río San Juan, (Rio San Juan)
د لمانځه وختونه La Calera
د لمانځه وختونه Río Tapatoca, (Rio Tapatoca)
د لمانځه وختونه Río Sacamil, (Rio Sacamil)
د لمانځه وختونه El Capulín, (El Capulin)
د لمانځه وختونه Cerro Coyote
د لمانځه وختونه La Rinconada
د لمانځه وختونه Quebrada El Mal Paso
د لمانځه وختونه La Palma
د لمانځه وختونه Las Lajas
د لمانځه وختونه Cerro Jagual
د لمانځه وختونه Los Corrales
د لمانځه وختونه Los Surcos
د لمانځه وختونه El Coco
د لمانځه وختونه Las Mesas
د لمانځه وختونه Los Martel
د لمانځه وختونه El Tablado
د لمانځه وختونه San Carlos
د لمانځه وختونه Cerro Grande
د لمانځه وختونه Quebrada La Loma
د لمانځه وختونه Cerro Las Lomas
د لمانځه وختونه Río Baire, (Rio Baire)
د لمانځه وختونه El Rodeo
د لمانځه وختونه Quebrada El Salado
د لمانځه وختونه Río San Ramón, (Rio San Ramon)
د لمانځه وختونه Suyapa
د لمانځه وختونه El Cerro
د لمانځه وختونه Cerro Feo
د لمانځه وختونه Quebrada La Zopilota
د لمانځه وختونه El Bocón, (El Bocon)
د لمانځه وختونه El Olvido
د لمانځه وختونه Los Salitres
د لمانځه وختونه La Crucita
د لمانځه وختونه El Espinal
د لمانځه وختونه San Juan Bautista
د لمانځه وختونه Quebrada Grande
د لمانځه وختونه Maymule
د لمانځه وختونه Cerro Colorado
د لمانځه وختونه San Juan Bosco