د لمانځه وختونه San Isidro

HN / Choluteca / San Isidro

قبلہ زاویہ San Isidro

N E S W

قبلہ زاویہ San Isidro

°56.6 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ San Isidro, Choluteca: °56.6 :د کمپاس زاویه ˚56.7 :ریښتینی زاویه °-0.1 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

San Isidro, Municipio de San Isidro

د لمانځه وختونه Quebrada Las Conchas
د لمانځه وختونه El Rincón, (El Rincon)
د لمانځه وختونه Cerro El Caulote
د لمانځه وختونه Buenos Aires
د لمانځه وختونه Potrerillos
د لمانځه وختونه El Obraje
د لمانځه وختونه Las Estradas
د لمانځه وختونه El Caulote
د لمانځه وختونه Quebrada Las Garzas
د لمانځه وختونه El Bajío, (El Bajio)
د لمانځه وختونه Cerro Las Conchas
د لمانځه وختونه Quebrada La Anona
د لمانځه وختونه Pueblo Nuevo
د لمانځه وختونه El Jicaral
د لمانځه وختونه El Chaparral
د لمانځه وختونه El Cacao
د لمانځه وختونه Bella Vista
د لمانځه وختونه Quebrada El Marial
د لمانځه وختونه La Bolsa
د لمانځه وختونه Los Cerritos
د لمانځه وختونه San José, (San Jose)
د لمانځه وختونه El Obrajito
د لمانځه وختونه El Potrerón, (El Potreron)
د لمانځه وختونه Las Marías, (Las Marias)
د لمانځه وختونه Cerro Las Ventanas
د لمانځه وختونه Arocho
د لمانځه وختونه San Isidro
د لمانځه وختونه Río Hondo, (Rio Hondo)
د لمانځه وختونه El Burillo
د لمانځه وختونه El Jicarito
د لمانځه وختونه Las Marías, (Las Marias)
د لمانځه وختونه Cerrito Colorado
د لمانځه وختونه Quebrada Las Trojes
د لمانځه وختونه Río Blanco, (Rio Blanco)
د لمانځه وختونه Quebrada El Balsamo
د لمانځه وختونه La Anona
د لمانځه وختونه Playitas
د لمانځه وختونه Las Ventanillas
د لمانځه وختونه San Francisco
د لمانځه وختونه Cerro Jiñote, (Cerro Jinote)
د لمانځه وختونه Río Hondo, (Rio Hondo)
د لمانځه وختونه Río Carailica, (Rio Carailica)
د لمانځه وختونه El Chagüitón, (El Chaguiton)
د لمانځه وختونه Valle de San Francisco
د لمانځه وختونه Cerro La Mesa
د لمانځه وختونه Quebrada de La Estrada
د لمانځه وختونه La Vainilla
د لمانځه وختونه El Limón, (El Limon)
د لمانځه وختونه Soní, (Soni)
د لمانځه وختونه Quebrada de La Calabaza
د لمانځه وختونه Las Trojas
د لمانځه وختونه Quebrada de La Calabaza
د لمانځه وختونه Quebrada de La Estrada
د لمانځه وختونه Quebrada Las Piñuelas, (Quebrada Las Pinuelas)
د لمانځه وختونه El Chagüitón, (El Chaguiton)
د لمانځه وختونه El Horno