د لمانځه وختونه Balfate

HN / Colón / Balfate

قبلہ زاویہ Balfate

N E S W

قبلہ زاویہ Balfate

°57.1 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Balfate, Colón: °57.1 :د کمپاس زاویه ˚56.4 :ریښتینی زاویه °0.8 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Balfate, Municipio de Balfate

د لمانځه وختونه Cordillera Sotabento
د لمانځه وختونه La Piedra
د لمانځه وختونه Balfate