د لمانځه وختونه Santa Rosa de Aguán

HN / Colón / Santa Rosa de Aguán

قبلہ زاویہ Santa Rosa de Aguán

N E S W

قبلہ زاویہ Santa Rosa de Aguán

°57.8 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Santa Rosa de Aguán, Colón: °57.8 :د کمپاس زاویه ˚56.6 :ریښتینی زاویه °1.2 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Santa Rosa de Aguán, Santa Rosa de Aguan, Municipio de Santa Rosa de Aguan, Municipio de Santa Rosa de Aguán

د لمانځه وختونه Río Aguán, (Rio Aguan)
د لمانځه وختونه Cuacú, (Cuacu)