د لمانځه وختونه Minas de Oro

HN / Comayagua / Minas de Oro

قبلہ زاویہ Minas de Oro

N E S W

قبلہ زاویہ Minas de Oro

°56.2 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Minas de Oro, Comayagua: °56.2 :د کمپاس زاویه ˚56.2 :ریښتینی زاویه °0 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Minas de Oro

د لمانځه وختونه Cerro Agua Caliente
د لمانځه وختونه Quebrada La Chácara, (Quebrada La Chacara)
د لمانځه وختونه Minas de Oro
د لمانځه وختونه Montaña de Irán, (Montana de Iran)
د لمانځه وختونه Cerro Peñón, (Cerro Penon)
د لمانځه وختونه Cerro Martín, (Cerro Martin)
د لمانځه وختونه Quebrada los Guamiles
د لمانځه وختونه El Cerrito
د لمانځه وختونه Carboneras
د لمانځه وختونه Cerro la Cuchilla
د لمانځه وختونه Cerro Grande
د لمانځه وختونه Cerro Cáscaras, (Cerro Cascaras)
د لمانځه وختونه Malcotal
د لمانځه وختونه Minas de Plata
د لمانځه وختونه Cerro las Trementinas
د لمانځه وختونه Minas de San Antonio
د لمانځه وختونه Quebrada Oliveria