د لمانځه وختونه San Luis

HN / Comayagua / San Luis

قبلہ زاویہ San Luis

N E S W

قبلہ زاویہ San Luis

°56.1 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ San Luis, Comayagua: °56.1 :د کمپاس زاویه ˚56.2 :ریښتینی زاویه °0 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

San Luis

د لمانځه وختونه Monte Las Quebradas
د لمانځه وختونه San Luis
د لمانځه وختونه Las Huertas
د لمانځه وختونه Palmira
د لمانځه وختونه Montaña de Guarumas, (Montana de Guarumas)
د لمانځه وختونه Montaña de San Luis, (Montana de San Luis)
د لمانځه وختونه Cerro El Picacho
د لمانځه وختونه Cerro La Bruja
د لمانځه وختونه Los Puntales
د لمانځه وختونه Loma Pelada
د لمانځه وختونه Las Cañas, (Las Canas)
د لمانځه وختونه Ventanas