د لمانځه وختونه San Pedro Sula

HN / Cortés / San Pedro Sula

قبلہ زاویہ San Pedro Sula

N E S W

قبلہ زاویہ San Pedro Sula

°55.2 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ San Pedro Sula, Cortés: °55.2 :د کمپاس زاویه ˚55.5 :ریښتینی زاویه °-0.3 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

San Pedro Sula, Municipio de San Pedro Sula

د لمانځه وختونه San José de las Flores, (San Jose de las Flores)
د لمانځه وختونه El Porvenir
د لمانځه وختونه Cerro Wills
د لمانځه وختونه El Zapotal del Norte
د لمانځه وختونه Miramelinda
د لمانځه وختونه Agua Caliente
د لمانځه وختونه Armenta
د لمانځه وختونه Peña Blanca, (Pena Blanca)
د لمانځه وختونه Corrientes
د لمانځه وختونه La Virtud de Cortés, (La Virtud de Cortes)
د لمانځه وختونه Río Bermejo, (Rio Bermejo)
د لمانځه وختونه Santa Ana