د لمانځه وختونه Santa Cruz de Yojoa

HN / Cortés / Santa Cruz de Yojoa

قبلہ زاویہ Santa Cruz de Yojoa

N E S W

قبلہ زاویہ Santa Cruz de Yojoa

°55.6 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Santa Cruz de Yojoa, Cortés: °55.6 :د کمپاس زاویه ˚55.8 :ریښتینی زاویه °-0.2 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Santa Cruz de Yojoa, Municipio de Santa Cruz de Yojoa

د لمانځه وختونه Terreritos de La Libertad
د لمانځه وختونه La Majada
د لمانځه وختونه El Zapote
د لمانځه وختونه Chagüitón, (Chaguiton)
د لمانځه وختونه La Laguna
د لمانځه وختونه Los Planes
د لمانځه وختونه La Sandillera
د لمانځه وختونه Tocorrostique