د لمانځه وختونه Departamento de Gracias a Dios

HN / Gracias a Dios / Departamento de Gracias a Dios

قبلہ زاویہ Departamento de Gracias a Dios

N E S W

قبلہ زاویہ Departamento de Gracias a Dios

°59.4 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Departamento de Gracias a Dios, Gracias a Dios: °59.4 :د کمپاس زاویه ˚57.5 :ریښتینی زاویه °1.9 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Departamento de Gracias a Dios, Gracias a Dios, Gras'jas-a-D'os, Грасьяс-а-Дьос

د لمانځه وختونه Río Huisprine, (Rio Huisprine)
د لمانځه وختونه Río Siksatingni, (Rio Siksatingni)