د لمانځه وختونه San Juan

HN / La Paz / San Juan

قبلہ زاویہ San Juan

N E S W

قبلہ زاویہ San Juan

°56 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ San Juan, La Paz: °56 :د کمپاس زاویه ˚56.3 :ریښتینی زاویه °-0.3 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

San Juan, Municipio de San Juan

د لمانځه وختونه Quebrada El Nicho
د لمانځه وختونه Río Gualalato, (Rio Gualalato)
د لمانځه وختونه Ocotillos
د لمانځه وختونه Horcones
د لمانځه وختونه El Llano
د لمانځه وختونه Quebrada de Guaunguara
د لمانځه وختونه El Quebrachal
د لمانځه وختونه Río Arenal, (Rio Arenal)
د لمانځه وختونه Cerro Capiro
د لمانځه وختونه Quebrada Honda
د لمانځه وختونه Quebrada Mumballa
د لمانځه وختونه Paso de Piedra Colorada
د لمانځه وختونه El Potrero
د لمانځه وختونه Cerro Ceniceras
د لمانځه وختونه El Rodeo
د لمانځه وختونه Las Trancas
د لمانځه وختونه Cerro Buena Vista
د لمانځه وختونه Quebrada El Chile
د لمانځه وختونه Loma del Espino
د لمانځه وختونه El Salitre
د لمانځه وختونه Cuesta del Higuito
د لمانځه وختونه Santa Rosita
د لمانځه وختونه Daviscagua
د لمانځه وختونه El Barreal
د لمانځه وختونه La Mesa
د لمانځه وختونه Manantial Monte del Oro
د لمانځه وختونه Río de Rancho Grande, (Rio de Rancho Grande)
د لمانځه وختونه Cerro La Laguna
د لمانځه وختونه Río Malagua, (Rio Malagua)
د لمانځه وختونه Cuesta del Higuito
د لمانځه وختونه San Juan
د لمانځه وختونه El Chagüite, (El Chaguite)
د لمانځه وختونه Palagua
د لمانځه وختونه El Jicaral
د لمانځه وختونه El Salitre
د لمانځه وختونه Montaña Capiro, (Montana Capiro)
د لمانځه وختونه Quebrada Monte del Oro
د لمانځه وختونه Manantial Monte del Oro
د لمانځه وختونه Canas
د لمانځه وختونه Las Limas
د لمانځه وختونه El Tejar
د لمانځه وختونه Quebrada Guaquisante
د لمانځه وختونه Cerro Buena Vista
د لمانځه وختونه Cerro Capiro
د لمانځه وختونه Canas
د لمانځه وختونه Las Limas
د لمانځه وختونه El Jicaral
د لمانځه وختونه Quebrada Monte del Oro
د لمانځه وختونه Quebrada Agua Caliente
د لمانځه وختونه Quebrada de La Laguna
د لمانځه وختونه Yupe
د لمانځه وختونه Quebrada Yurina
د لمانځه وختونه Quebrada Los Limones
د لمانځه وختونه Quebrada Monte del Oro
د لمانځه وختونه El Platanar
د لمانځه وختونه Cerro Ceniceras
د لمانځه وختونه El Quebrachal
د لمانځه وختونه Quebrada de La Laguna
د لمانځه وختونه El Chagüite, (El Chaguite)
د لمانځه وختونه Los Dos Caminos
د لمانځه وختونه Loma de Las Piñas, (Loma de Las Pinas)
د لمانځه وختونه Las Limas
د لمانځه وختونه El Barreal
د لمانځه وختونه El Maneadero
د لمانځه وختونه Canas
د لمانځه وختونه Curcagua
د لمانځه وختونه El Maneadero