د لمانځه وختونه Cololaca

HN / Lempira / Cololaca

قبلہ زاویہ Cololaca

N E S W

قبلہ زاویہ Cololaca

°54.7 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Cololaca, Lempira: °54.7 :د کمپاس زاویه ˚55.6 :ریښتینی زاویه °-0.9 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Cololaca, Municipio de Cololaca

د لمانځه وختونه El Obraje
د لمانځه وختونه Cololaca
د لمانځه وختونه Las Veguitas
د لمانځه وختونه Cerro Negro
د لمانځه وختونه Montaña Canguacota, (Montana Canguacota)
د لمانځه وختونه San Nicolás de los Tamagases, (San Nicolas de los Tamagases)
د لمانځه وختونه Las Vegas
د لمانځه وختونه San Miguelito
د لمانځه وختونه La Florida
د لمانځه وختونه San Isidro Canguacota
د لمانځه وختونه El Zarzal
د لمانځه وختونه Ana Sánchez, (Ana Sanchez)