د لمانځه وختونه Lepaera

HN / Lempira / Lepaera

قبلہ زاویہ Lepaera

N E S W

قبلہ زاویہ Lepaera

°54.8 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Lepaera, Lempira: °54.8 :د کمپاس زاویه ˚55.5 :ریښتینی زاویه °-0.7 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Lepaera, Municipio de Lepaera

د لمانځه وختونه El Aguacatal
د لمانځه وختونه El Plan del Jarro
د لمانځه وختونه Cerro Lepacrila
د لمانځه وختونه Posoles
د لمانځه وختونه Yuenita
د لمانځه وختونه El Barrio
د لمانځه وختونه El Roble
د لمانځه وختونه La Cuchilla
د لمانځه وختونه Quebrada Lajas
د لمانځه وختونه Las Tejeras
د لمانځه وختونه La Libertad
د لمانځه وختونه Los Chagüites, (Los Chaguites)
د لمانځه وختونه Potrerillos
د لمانځه وختونه El Rigil
د لمانځه وختونه Arenales
د لمانځه وختونه Las Pilas
د لمانځه وختونه Jagüita, (Jaguita)
د لمانځه وختونه La Laguna del Pedernal
د لمانځه وختونه Cerro Pinto
د لمانځه وختونه Yuena
د لمانځه وختونه Cerro Pisote
د لمانځه وختونه Quebrada Cholos
د لمانځه وختونه Cerro Colorado
د لمانځه وختونه Buenos Aires
د لمانځه وختونه Tierra Colorada
د لمانځه وختونه Conmaya
د لمانځه وختونه Las Marimbas
د لمانځه وختونه Lepaera
د لمانځه وختونه Los Cimientos
د لمانځه وختونه Cerro Cabezas
د لمانځه وختونه Consolación, (Consolacion)
د لمانځه وختونه Cruz de Moreno
د لمانځه وختونه Cerro Guanajoca
د لمانځه وختونه Cerro Pezote
د لمانځه وختونه Ocotal Grande
د لمانځه وختونه San Isidro El Belloto
د لمانځه وختونه El Ocotillo
د لمانځه وختونه Quebrada Mojaras
د لمانځه وختونه Cerro Zompopero