د لمانځه وختونه Jalal-Abad oblast

KG / Jalal-Abad / Jalal-Abad oblast

قبلہ زاویہ Jalal-Abad oblast

N E S W

قبلہ زاویہ Jalal-Abad oblast

°239.1 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Jalal-Abad oblast, Jalal-Abad: °239.1 :د کمپاس زاویه ˚243.9 :ریښتینی زاویه °-4.8 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Jalal-Abad oblast, Dzhalal-Abadskaja Oblast', Dzhalal-Abadskaya Oblast', Dzhalal-Abadskaya Oblast’, Jalal-Abad, Jalal-Abad Oblasty, Jalal-Abad Oblusu, Zhalal-Abad, Zhalal-Abad Oblusu, Джалал-Абадская Область, Жалал-Абад, Жалал-Абад Облусу

د لمانځه وختونه Gora Kun’syz, (Gora Kun'syz)
د لمانځه وختونه Alachalsay