د لمانځه وختونه Cercle de Bourem

ML / Gao / Cercle de Bourem

قبلہ زاویہ Cercle de Bourem

N E S W

قبلہ زاویہ Cercle de Bourem

°79.3 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Cercle de Bourem, Gao: °79.3 :د کمپاس زاویه ˚77.6 :ریښتینی زاویه °1.6 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Cercle de Bourem, Bourem

د لمانځه وختونه Issehoun