د لمانځه وختونه Abia State

NG / Abia / Abia State

قبلہ زاویہ Abia State

N E S W

قبلہ زاویہ Abia State

°61.8 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Abia State, Abia: °61.8 :د کمپاس زاویه ˚59.8 :ریښتینی زاویه °2 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Abia State, Abia

د لمانځه وختونه Ikputu Nsuru
د لمانځه وختونه Umuosu
د لمانځه وختونه Mbubo
د لمانځه وختونه Aro Ajatakiri
د لمانځه وختونه Umuogu
د لمانځه وختونه Ahuwo
د لمانځه وختونه Umu Eziuku
د لمانځه وختونه Ukwuke Oronta
د لمانځه وختونه Umu-Eze Uku
د لمانځه وختونه Umu Igu
د لمانځه وختونه Ntalakwu
د لمانځه وختونه Ezi Uku