د لمانځه وختونه Kwara State

NG / Kwara / Kwara State

قبلہ زاویہ Kwara State

N E S W

قبلہ زاویہ Kwara State

°66.9 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Kwara State, Kwara: °66.9 :د کمپاس زاویه ˚65 :ریښتینی زاویه °2 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Kwara State, Kwara

د لمانځه وختونه Alade
د لمانځه وختونه Ogunbayo
د لمانځه وختونه Ajia
د لمانځه وختونه Agunjin
د لمانځه وختونه Patako