د لمانځه وختونه Departamento de Nueva Segovia

NI / Nueva Segovia / Departamento de Nueva Segovia

قبلہ زاویہ Departamento de Nueva Segovia

N E S W

قبلہ زاویہ Departamento de Nueva Segovia

°57.8 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Departamento de Nueva Segovia, Nueva Segovia: °57.8 :د کمپاس زاویه ˚57.3 :ریښتینی زاویه °0.5 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Departamento de Nueva Segovia, Nueva Segovia

د لمانځه وختونه Valle San Juan de Sabana Grande
د لمانځه وختونه Río El Arenal, (Rio El Arenal)
د لمانځه وختونه Susucayán, (Susucayan)
د لمانځه وختونه Quebrada San José, (Quebrada San Jose)
د لمانځه وختونه El Jícaro, (El Jicaro)