د لمانځه وختونه Hualien

TW / Taiwan / Hualien

قبلہ زاویہ Hualien

N E S W

قبلہ زاویہ Hualien

°290.5 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Hualien, Taiwan: °290.5 :د کمپاس زاویه ˚286.9 :ریښتینی زاویه °3.7 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Hualien, Hua-lien, Hua-lien Hsien, Hualian Sian, Hualian Xian, hua lian xian, hwalyen hyeon, 花蓮縣, 화롄 현

د لمانځه وختونه Lintian Shan
د لمانځه وختونه Lintian Shan Zhongfeng
د لمانځه وختونه Xifenglin Shan
د لمانځه وختونه Xifenglin Qianshan
د لمانځه وختونه Fenglin Shan
د لمانځه وختونه Wanliqiao Shan
د لمانځه وختونه Shuiyuandi