د لمانځه وختونه Berehove Raion

UA / Transcarpathia / Berehove Raion

قبلہ زاویہ Berehove Raion

N E S W

قبلہ زاویہ Berehove Raion

°141.9 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Berehove Raion, Transcarpathia: °141.9 :د کمپاس زاویه ˚146.8 :ریښتینی زاویه °-4.9 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Berehove Raion, Beregivs'kij rajon, Beregivs'kyy Rayon, Beregivs’kyy Rayon, Beregovskij rajon, Beregovskiy Rayon, Beregszaszi jaras, Beregszászi járás, Береговский район, Берегівський район

د لمانځه وختونه Velyka Bakta
د لمانځه وختونه Muzhiyevo
د لمانځه وختونه Hecha
د لمانځه وختونه Mochola
د لمانځه وختونه Borzhava
د لمانځه وختونه Choma
د لمانځه وختونه Berehove
د لمانځه وختونه Hunyadi